top of page

Hun Fisker samling 2024

Oppdatert: 25. jun.

Fiskernes engasjement løftet årets samling til et nytt nivå!


17-18 juni arrangerte Hun Fisker årets fysiske medlemssamling. Samlingen har tidligere vært holdt i Tromsø og Oslo, og denne gangen stod Trondheim for tur.


Hun Fisker fikk tildelt Likestillings-midler fra Nærings- og Fiskeridepartementet i februar. Samlingen er et av de viktige tiltakene disse midlene benyttes til, for å styrke nettverksbyggingen i organisasjonen samt være en arena for faglig påfyll.


Dag 1 hadde et variert program. Etter velkomstord fra nestleder Ida Marie Grape, hadde vi gleden av å få et inspirerende foredrag fra Kristine Kotte. Kotte tok kontakt med Hun Fisker tidligere i år, og med hennes brennende engasjement for likestilling var det en stor glede å ha henne på programmet. Kristine Kottes erfaring og kunnskap om verdibasert ledelse, mangfold og inkludering, kvinnenettverk, mannsdominerte bransjer og mer, skapte mye engasjement. Med oppfordringer om å omfavne både maskuline og feminine egenskaper, samt støtte hverandre og ta nye utfordringer, håper vi foredraget ga en ekstra gnist.Videre var det innlegg fra fag- og næringsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund og Norges Fiskarlag. Nevnte, i tillegg til Norges Kystfiskarlag, er svært viktige støttespillere for Hun Fisker.

Leder for politikk- og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund, Stian Grøthe, holdt et relevant innlegg om hvordan en organisasjon kan jobbe politisk for å fremme hjertesaker og risk/reward for synlighet i media.

Marit Hiim Haugseth fra Norges Fiskarlag redegjorde godt for organiseringen av Fiskarlaget, veksten av kvinner i fiskeri og hvordan Fiskarlaget jobber for å utvikle organisasjonen, med blant annet kunnskapsformidling.
Etter lunsj var det duket for Amalie Oda Harland fra Norges Råfisklag. Det var veldig lærerikt å høre om hvordan salgslaget jobber og hvilke tjenester de tilbyr. Råfisklaget sørger for fiskernes minstepris, riktige oppgjør, fokus på kvalitet og bærekraft. I tillegg tilbyr de en rekke tjenester som er nyttig for fiskere, blant annet Råfisklagkortet med en rekke fordeler. Norges Råfisklag har ved flere anledninger åpnet dørene for Hun Fisker, og det var en fryd å ha de på besøk i Trondheim!


Sjøfartsdirektoratet, med Camilla Njøs Kjeka, tok også turen for å snakke om deres fokusområde i år, Psykososialt arbeidsmiljø. Et tema som innebærer mye viktig for sikkerheten til sjøs. Siden Hun Fiskers oppstart har dette vært et nødvendig fokusområde i fiskeri og generelt den maritime næringen. Sjøfartsdirektoratet kom med mange viktige bevisstgjøringer, og det ble en god samtale rundt bordet om erfaringer og hva som kan gjøres i krevende situasjoner.
Dag 1 ble avsluttet med workshop med Aalesund Oljeklede, som er et videre arbeid på samarbeidet mellom oljehyreprodusenten og Hun Fisker. Les mer om prosjektet her: https://www.hunfisker.com/post/hun-fisker-x-aalesund-oljeklede

Denne workshopen hadde som hensikt å samle ytterligere viktig informasjon om passform, behov og ærlige meninger fra kvinnelige fiskere. Andreas Zetterberg og Viktoria Brønnlund skal sammen med Åslaug Bjørnevik Istad bringe prosjektet videre og vi gleder oss til resultatene!
Dag 1 ble avsluttet på Søstrene Karlsen med en hyggelig og velsmakende treretters middag.Dag 2 startet med representasjon fra det lokale fiskeriet i Trøndelag, og det fantastiske tiltaket Varp! Varp bidrar til rekruttering i fylkets fiskeri, og hjelper unge fiskere starte opp med rådgivning, mentorordning og økonomi. Det var veldig spennende og inspirerende å høre om dette prosjektet fra engasjerte Leif Harald Hanssen.


Garantikassen stod for dagens andre foredrag, med nyttig informasjon og anledning for spørsmål. Det var Kari Wessel som stilte opp, og stilte oss et viktig spørsmål: "Hva trengs for å få flere kvinner å velge yrket" og "Hvilke ordninger kunne dere ønske dere?". Det ble også satt fokus på pensjonsordningen for fiskere.


Inspektør Glenn McMaster fra Fiskeridirektoratet hadde siste foredrag. Dette ble en viktig mulighet for deltakerne til å komme med sine innspill, bekymringer og meninger. Slike forum er viktige for begge parter, og det var forhåpentligvis lærerikt for alle parter.
Til slutt ble det avholdt årsmøte. Referat kommer!


Styret håper alle hadde en hyggelig og lærerik opplevelse på årets samling - Vi ser i hvert fall frem til neste år allerede!

Denne samlingen hadde ikke vært mulig uten godt samarbeid.

Særlig stor takk til Norges Fiskarlag som stod for møtelokaler, lunsj og gjestfrihet på Pirsenteret. Takk til Marit Hiim Haugseth for organisering av dette. Takk til Norges Fiskarlag, Norsk Sjømannsforbund og Norges Kystfiskarlag for støtte til reisekostnader.

Takk til Scandic Solsiden for et hyggelig opphold og fleksibilitet. En ekstra takk til Inger Starheim som var god hjelp underveis.


Og selvfølgelig en stor takk til alle fantastiske foredragsholdere! Håper disse dagene også har vært til nytte for dere.32 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page