top of page

Om oss

312570594_649411186740568_893485964091714120_n.jpg

 

Året 2021 ble som et paradigmeskifte i norsk fiskerihistorie. Det ble avdekket alvorlige utfordringer i fiskerinæringen knyttet til likestilling, diskriminering og trakassering.  Kvinnelige fiskere, ble endelig hørt i riksdekkende medier, offentlige organer og langs hele kysten.
Hun Fisker ble grunnlagt høsten 2021, av 5 kvinnelige yrkesfiskere, ledet av Alice Roseth Helleberg. Organisasjonen ble til av flere års engasjement og en sterk motivasjon til å styrke kvinnelige fiskeres posisjon og forbedre våre vilkår i næringen. 

Etter vi enn så lenge er en minoritet i fisker-yrket, har mange av oss savnet samhold. Hun Fisker vil derfor være en nettverksbyggende organisasjon og tale kvinners sak.

 

Kvinner er en naturlig del av fremtiden til næringa. Innflytelse i organisasjoner og verv er en viktig del av dette. For å øke kvinneandelen her ønsker Hun Fisker  å tilby medlemmer kompetanseheving i form av relevante kurs.

Sjømatnæringen byr på mange muligheter. Vi står fast ved at alle skal ha like muligheter og hardt arbeid skal lønne seg. Fremtiden er normalisert kjønnsbalanse i fiskeri - og kysten er klar!

 

- Hun Fisker

312570594_649411186740568_893485964091714120_n.jpg

Styremedlemmer

bilde 04.04.2022, 15 58 34.jpg

Alice Roseth Helleberg

Grunnlegger og styreleder

Fisker på 8.året, fra egen 35fot sjark.

Ramla tilfeldig inn i næringa, med begge beina først, og stortrives enormt med fysisk og varierende hverdag.

Engasjert i fiskeripolitikk, og spesielt kvinners rett til en god og fremtidsretta arbeidsplass på sjøen.

Initiativtaker til stiftinga av Hun Fisker. 

 «Mitt primær ønske med Hun Fisker er at det skal være en samlende arena der kvinnelige fiskere kan møte andre, uavhengig av flåtetilhørighet og geografisk tilhørighet.»

271845072_1300117513834730_4169161161980601206_n.jpg

Ida Marie Grape

Nestleder

Fabrikksjef på Polar Pioneer

Begynte som fisker i 2020

Har studert Fiskeri- og Havbruksvitenskap ved Norges Fiskerihøgskole.

"Jenter har ingenting på havet å gjøre" fikk jeg høre min første dag. Det skal jeg jobbe for at ingen andre skal oppleve.

Ida Marie var med på å starte opp Hun Fisker,

og valgt til nestleder juni 2023.

20220308_Inger_Marie_H_K_Ligrunn_priv.jpg

Inger Marie Høyland

Styremedlem

Eier og fisker i Krossfjordfisk Høyland D/A samt sesongbasert mannskapsmedlem på ulike stor kystfartøy

354307941_1241000893286411_7650465912298386468_n.jpg

Ina Ulrikke Buntz

Styremedlem

Fisker på en 31 fots Viksund, Lofotjenta.

Oppvokst i fiskeri miljøet og startet sjarklivet i 2008 men ble selvstendig på egen båt i 2019.

Har fast base i Kjøllefjord i Finnmark. Det er et givende og fritt yrke som betaler deg etter egen innsats og evner.

Mitt engasjement er at det skal være lik sjanse for alle å bli fisker samt ta vare på ressursene og forvalte dem på en bærekraftig måte.

352873763_932176664707198_8864078459612557654_n.jpg

Emma Krogh Pedersen

Styremedlem

Fisker på sjarken Kjæmtind

Har vært fisker i 5 år Født og oppvokst i Kjøllefjord hvor jeg har vært med min far og bestefedre på havet oppigjennom oppveksten.

Ble fisker for å ha frihet til å styre hverdagen selv til en viss grad, og trives med det.

Jeg ønsker å engasjere meg for å sikre at fiskeryrket skal være levedyktig og attraktivt videre framover.

bottom of page