top of page

Årskavalkade 2022

8.mars 2022 fikk vi innvilget vår søknad om tilskudd og oppstartsmidler fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Denne støtten gjorde det mulig å realisere vår første medlems samling, som ble holdt oktober i Tromsø. Vi er utrolig takknemlige for å møte så engasjerte medlemmer, og at næringen viste sin interesse og tilstedeværelse.

Det har vært et innholdsrikt år for Hun Fisker og spesielt Susanne Mortensen som frem til november 2022 har vært nestleder i Hun Fisker. Susanne har gjort en fantastisk jobb, og har valgt å trappe ned med hensyn til stiftet familie. Susanne Mortensen har talt til mange forsamlinger med sine tydelige budskap, blant annet konferansen "Kvinner i Havet" og NHO nordland sitt årlige arrangement skreimølja, og deltatt i flere debatter.  Hun har mottatt LOs likestillingspris og likestillingsprisen i Tromsø. Denne heder og ære er virkelig fortjent, for det krever mye av et menneske å stå i den stormen som har rast siste 1,5 året. 

Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten Susanne, så på vegne av alle oss - Vi står sammen med deg.  Tusen takk! 

Gjennom hele året har vi hatt samarbeid med LDO om trakassering i næringen. Under NorFishing signerte Hun Fisker en samarbeidsavtale med LDO, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Pelagisk forening, Norsk Sjømannsforbund, Sjømat Norge, Hun fisker, og Sjøfartsdirektoratet for forebygging og hindring av seksuell trakassering i fiskerinæringen. Under Nor-Fishing ble det også holdt en paneldebatt i regi av Forskningstorget om hvordan vi skal oppnå likestilling i fiskeriene. 

​​

Og som en liten oppsummering av Hun Fiskers bidrag som organisasjon:

  • Hun Fisker ble invitert til Norges Råfisklags årsmøte i mai, hvor styreleder Alice Roseth Helleberg og Amalie Holm deltok og holdt innlegg - en veldig viktig arena.

  • Styremedlem Inger Marie Høyland Kleppe har blitt engasjert i sjøfartsdirektoratets arbeidsgruppe om HMS i fiskeflåten. Inger Marie har også deltatt på vegne av Hun Fisker i departementet sin referansegruppe for ny stortingsmelding om kvotesystemet.

  • Våre dyktige medlemmer Mari-Ann Johansen og Sisilie Skagen deltok på reguleringsmøtet som Hun Fiskers representasjon.

  • Aili Johansen har deltatt på skolebesøk sammen med Norges Kystfiskarlag. 

  • Styreleder Alice Roseth Helleberg  holdt innlegg på FosFor konferansen (Fiskeri- og sikkerhetsfaglig forum) og deltok i debatt på Arendalsuka. 

  • Våre medlemmer har kommet i kontakt med forskningsmiljøer som samler inn viktig data til ulik forskning som omfatter vårt yrke og vel. 

 

Vi ønsker også å rette en oppmerksomhet til de organisasjoner og aktører i næringa som har støttet opp Hun Fisker, som har lyttet, gitt oss verdifull kunnskap og muligheter. Vi har sett mye engasjement, som for eksempel bidra til medlemssamlingen i oktober.

 

Et stort takk for alle bidrag, takk for det gamle og godt nyttår med håp om like gode samarbeid i 2023 rettes derfor, men ikke utelukkende til;  

Norges Råfisklag, Norges Kystfiskarlag, Norges Fiskarlag, Norsk sjømannsforbund, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, LDO, Nærings- og fiskeri departementet, Stortingspolitiker Karianne Bråthen,Odd Emil Ingebrigtsen, Garantikassen, Havets Verdiskapere, Pelagisk Forening, Tromstrygd, NAV, Kyst og Fjord, Fiskeribladet, Eila Regine Rishovd og Elizabeth Bjelke Stein, UIT,  Strand VGS, NOFIMA, m.fl.

Beste hilsen,

Styret i Hun Fisker

7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Fokus på varslingskanaler

Mediebildet har vist oss at fiskerinæringen har et stort behov for bevisstgjøring og en holdningsendring hva gjelder spesielt kvinnelige fiskere. Vi ønsker å effektivisere varslingsmulighetene for arb

留言


bottom of page